Mascotes

En castellano
En català

Canaris Agates

Contingut per cortesia de: Aviario Canaren

CONVIVIR CON SU PAJARO

Descripción de las distintas especies de aves y consejos sobre dónde, cuándo y cómo comprarlas. Preparación de la jaula o del voladero: lugar adecuado para su instalación según el tipo de casa, las condiciones climáticas, etc.


DONDE VER AVES EN ESPAÑA

La guía ideal para descubrir los cien espacios naturales más apropiados y accesibles para la observación de aves. Con textos muy informativos y actualizados sobre los valores naturales y la importancia ornitológica de cada lugar. Ilustrado con bellas fotografías


AVES RARAS DE ESPAÑA: UN CATALOGO DE LAS ESPECIES DE PRESENTACION OCASIONAL

Gran parte de las aproximadamente 500 especies de aves que se han observado en España se consideran rarezas, porque sólo se presentan en ella de vez en cuando y por medio de individuos llegados desde lejanos países.


JAULAS, AVIARIOS Y PAJARERAS

Ya se trate de un loro mascota, de un aviario de canarios para un jardín o de saber cómo diseñar una instalación adecuada para criar grandes guacamayos, este libro le mostrará ejemplos de gran utilidad que, de otra forma, le resultaría muy difícil poder conseguir.

GENERALITATS

Va ser descoberta aquesta mutació en l'aviari del Sr. Helder a Holanda, i podem definir-la com una dilució del canari verd, el nom d'agata li va ser aplicat, per la similitud del color del mantell, amb el de l'esmentada pedra.

La mutació que dóna lloc al fenotip que hem anomenat "Agata", podem definir-la com el primer factor de reducció, i afecta l¡eumelanina negra en el sentit de concentrar-la cap al centre de la ploma, deixant els límits gairebé totalment despigmentats, i la feomelanina, reduïnt-la al màxim.

El mantell d'un "Agata" presenta notables diferències amb el d'un negrebrú ja que mentre en aquest les estries dorsals, es presenten en forma de barres ininterrompudes i amples, en els agates es presenten en forma de traços curts i estrets.

La interrupció i estrenyiment de les estries dorsals, es produeixen per la superposició d'unes plomes en unes altres, afectades per la concentració dels pigments melànics cap al centre de les mateixes.

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL CAP D'UN AGATA

1.- ESTRIAT DEL CAP (ben marcat, fi i estret)
2.- NAIXEMENT DE LES MELANINES (uns mil·límetres després del bec)
3.- CELLES (zona on es pot apreciar el lipocrom gairebé nítid)
4.- BIGOTIS (ben marcats)

Són característiques de l'agata, les celles i els bigotis. Les celles presenten el lipocrom gairebé nítid i els bigotis es presenten molt marcats i perfectament contrastats.

Les melanines es troben en el cap perfectament estriades i marcades.

Els bigotis neixen als costats de la mandíbula i estan formats per pigment negre; deuen destacar nítidament i quant millor és l'exemplar més negres es presenten.


Cap del Canari Agata

Les celles apareixen en forma d'arc damunt dels ulls, i que per l'absència d'eumelanina s'aprecia el lipocrom nítidament.

En general podem dir que un bon Agata, és en el que la manca de feomelanina és total, les estries deuen ser fines, curtes (10 a 11mm.) i estretes ( aproximadament 1mm. ), les marcacions i les barres deuen ser així mateix més estretes que en els negrebrus i les plomes remeres i timoneres deuen tenir també el reborde diluït.

Tot el dibuix melànic deu ser de color gris fosc gairebé negre, deu començar uns mil·límetres darrere del naixement del bec, amb el que aquests exemplars presentaran una zona al voltant del bec on s'apreciarà el lipocrom gairebé pur.

El sub-plomatge serà de color negre antracita. Les potes, dits, ungles i bec seran de color gris clar.

El seus principals defectes son: La presència de feomelanina. L'excés d'oxidació que es manifesta per un enbrutament general del lipocrom en el pit i l'esquena per efecte de l'eumelanina negra dispersa. El dibuix dorsal ininterromput, el començament del dibuix melànic en la mateixa base del bec. La falta de celles. L'absència parcial o total dels bigotis. Les plomes timoneres i remeres sense aurèola de dilució, potes, ungles i bec foscs.

CANARI AGATA GROC

Per ser una varietat diluïda, l'eumelanina negra dispersa deu ser mínima, pel que el lipocrom groc de fons barrejat amb molt poca eumelanina negra ens donarà un to groc-verdós, que destacarà clarament entre el dibuix melànic del dors i el pit.

El defecte principal d'aquesta varietat, és la tendència al vermell.

Agata groc intens

.


Agata groc mosaïc

.

Agata groc mosaïc

D'acord amb la seva categoria es classifiquen en :

CLAU C.O.M

DENOMINACIÓ

b - 1 - I - A

AGATA GROC INTENS

b - 1 - I - B

AGATA GROC NEVAT

b - 1 - I - C

AGATA GROC MOSAÏC

CANARI AGATA VERMELL

El color de fons d'aquest exemplar serà lleugerament granat, per efecte de la superposició roent de les restes d'eumelanina negra dispersa, aquest color s'apreciarà perfectament en el pit i entre el dibuix melànic del dors, serà uniforme i brillant.


Canaris Agata vermell intens, nevat i mosaïc Canari Agata vermell Mosaïc

D'acord amb la seva categoria es classifiquen en :

CLAU C.O.M

DENOMINACIÓ

b - 1- II - A

AGATA VERMELL INTENS

b - 1- II - B

AGATA VERMELL NEVAT

b - 1 - II - C

AGATA VERMELL MOSAÏC

CANARI AGATA ARGENT DOMINANT

En aquest exemplar, a causa de l'absència parcial del lipocrom, pot apreciar-se perfectament el dibuix melànic de tonalitat grisa fosc (gairebé negre) sobre el fons blanc.

El defecte més acusat d'aquesta varietat és l'excés de groc, principalment en els muscles i en el fil superior de les plomes remeres, de fet el lipocrom en aquests exemplars es puntua en funció de la quantitat de groc que se'ls apreciï, obtenint la màxima puntuació en els quals no és possible apreciar-los gens i mínim els quals tenen gran quantitat de lipocrom groc. Si aquestes incrustacions tendeixen a roent, es penalitzarà a l'exemplar, arribant a la desqualificació si fossin excessivament vermelles.

A aquests exemplars se'ls atorga la màxima puntuació en l'apartat de "categoria".

CLAU C.O.M

DENOMINACIÓ

b -1- III

AGATA ARGENT DOMINANT

CANARI AGATA ARGENT RECESIU

Aquest exemplar, és d'aparença igual a l'agata plata dominant, però amb l'excepció que l'absència de lipocrom és total, per tant, no presenta absolutament cap tipus d'incrustació, ni tan sols pot acolorir el greix que li recobreix, per això el color de la pell d'aquests exemplars és blavòs.

Se'ls penalitzarà el lipocrom en aquells exemplars que no s'apreciï un fons argent nitid.

A aquests exemplars se'ls otorgarà la màxima puntuació enl'apartat de categoria per ser argentats.

CLAU C.O.M

DENOMINACIÓ

b - 1- IV

AGATA ARGENT RECESIU

CANARI AGATA IVORI

Com sabem, "Ivori" és una mutació recessiva i lligada al sexe, que afecta al plomatge en el sentit de suavitzar-lo.

Aquests exemplars només es diferencien de l'agata groc, en el to del lipocrom que és més clar i normalment de plomatge més sedós i compactat.

D'acord amb la seva categoria es classifiquen en :

CLAU C.O.M

DENOMINACIÓ

b -1 - V - A

AGATA IVORI INTENS

b - 1 - V - B

AGATA IVORI NEVAT

b - 1- V - C

AGATA IVORI MOSAÏC

CANARI AGATA VERMELL IVORI

El lipocrom d'aquest exemplar és rosa pàl·lid, de tonalitat uniforme i brillant.

El defecte més important, igual que en tots els exemplars de base vermella, és la presència de plomes insuficientment pigmentades, o completament grogues. També deu ser penalitzat, l'excés de pigmentació, que es manifesta, per un to rosa brut sense lluentor.

D'acord amb la seva categoria es classifiquen en :

CLAU C.O.M

DENOMINACIÓ

b - 1 - VI - A

AGATA VERMELL IVORI INTENS

b - 1 - VI - B

AGATA VERMELL IVORI NEVAT

b - 1 - VI - C

AGATA VERMELL IVORI MOSAÏC

FACTOR DE REFRACCIÓ

Denominem factor de refracció a un efecte produït per una peculiar estructura de la ploma i consistent en una potenciació de la lluminositat del lipocrom de fons. Així, els exemplars de fons groc, adquireixen una tonalitat "groga llimona", mentre que en els canaris de fons vermell, es fa més difícil la seva percepció.

Cal fer notar que el factor de refracció pot apareix en tots els exemplars i està estretament lligat a la major o menor presència de feomelanina.

El factor de refracció és un caràcter acumulatiu, pel que freqüentment els exemplars únicament presenten un cert grau de factor de refracció, i solament ho posseeixen al cent per cent, aquells en els quals falta totalment l'estructura feomelànica.

MANTENIMENT

Especialment s'ha de tractar el canari de factor vermell, proporcionant-li pigmentant però sempre amb la cura que porta l'utilitzar certs productes dolents per a l'organisme de l'ocell.

Si el factor que té és groc és bò donar-li una mica de poma un cop a la setmana (i una altra tenint en compte que és bona per a la digestió) també va molt bé el rovell d'ou cuït, intentar no tirar verdures com l'enciam o pastanaga.

Contingut per cortesia de:

Aviario Canaren

EL CANARIO

Se describen 98 especies de canarios, con datos de características, razas conocidas, distribución mundial y alimentación. Las numerosas fotografías, en color, permiten identificar las especies descritas.

LOS CANARIOS

El canario común, o simplemente canario, es el más conocido de todos. Sin embargo, el género Serinus cuenta con numerosos primos entre los que se encuentra el canario africano, el canario de El Cabo ...

LOS CANARIOS

Esta guía le enseñará cómo cuidarlos, cómo alojarlos correctamente y le muestra las razas más apreciadas.

EL CANARIO ISABELA

Ofrecer a los canaricultores una información actualizada, técnica y práctica, útil para mejorar este tipo de canarios de color, así como las numerosas mutaciones que puede presentar incorporadas, como las topacio, eumo y onyx.Pàgina PrincipalArticles MascotesArticles OcellsSecció Ocells
Copyright © AmiMascota.com, Tots els drets reservats.