Mascotes

En castellano
En català

El meu aquari de 300 litres

Autor: Carlos Díez Ruiz
Contingut per cortesia de: AcuarioPeces.com

Grossor dels vidres: 15 mil·límetres, cantells asorrats amb arestes escatades a mà, fabricat in situ, data: juliol de 1991; silicona bayer 600 transparent, adequada per a aquaris. Reforç dos tirants transversals i perimetrals només cara anterior i posterior (el cristall base encaixa dintre dels verticals), està situat en un saló enganxat a la paret entre dos pilars, l'edifici és d'estructura de pilars de formigó armat i forjat de plantes amb bigues i bobedes, les mesures de l'aquari són:

Longitut150 cm
Alçada50 cm
Fons40 cm

El volum brut equival a 300 litres, el seu pes és major de 300 quilograms, a causa del pes especific del vidre (2,65 gr/cm3) i la grava (2,50 gr/cm3).

D'aquests 300 litres descomptem 4 cms d'aigua fins el borde: 150 x 40 x 4 = 24 litres

Cubiquem els vidres i ens donen un volum de 37.573 cm3, equivalent a 37,57 litres, multiplicat pel pes específic del vidre: 37,57 x 2,65 = 99,37 Kg.

La grava ocupa una alçada de 5 cms, 150 x 40 x 5 = 30.000 cm3, equivalent a 30 litres, multiplicat pel pes específic de la grava: 30 x 2,50 = 75 kg.

Resum:

Volum brut300 litres
Volum fins el borde300 - 24 = 276 litres
Volum de cristall37 litres
Volum de grava30 litres
Volum útil276 - 37 - 30 = 209 litres
Pes dels vidres99 kg.
Pes de la grava75 kg.
Pes total de l'aquari209 + 99 + 75 = 383 kg.

A aquest pes cal sumar-li, filtres exteriors, il·luminació i la pròpia taula suport (tub d'acer de 30 x 30 x 1,5 m/m unit amb soldadura elèctrica i esmaltat en negre, 8 punts de suport sobre suro de 12 x 3 cms en sòl de parquet) accessoris, etc. Aquest aquari aquesta encastat i integrat en un moble mural de 2,5 x 2,5 m amb un pes distingit per aproximació incloent el contingut d'uns 200 kg.

Pes total de l'aquari383 kg.
Pes de la taula i accesoris30 kg.
Pes del mural i el seu contingut 200 kg.
Pes sobre una superfície de 240 x 45 cms. (1m2)613 kg.

El forjat d'un edifici de plantes esta calculat per a resistir càrregues de 400 kg/m2, això vol dir que si el nostre habitatge tingués una superfície útil de 100 m2, podria suportar una càrrega total de 400 x 100 = 40.000 kg, distribuïda en les diferents compartiments, saló, habitacions, etc. com lògicament els arquitectes saben que el pes dels mobles i persones no es reparteixen per tota la superfície, si no que s'acumulen, els mobles estan gairebé sempre enganxats a la paret.

En el centre de les habitacions les persones, una reunió d'amics o familiars 8 o 12 persones i fins i tot més, se suposa a una mitjana de 70 kg = 840 kg, que no va a perillar la integritat de l'edifici, això fa que puntualment se sobrepassi aquests 400 kg/m2, amb un aquari de grans dimensions o una prestatgeria plena de llibres de paret a paret i fins el sostre, de totes maneres caldria tenir en compte el pes d'un aquari gran i consultar a un arquitecte, per a repartir millor el pes es pot recórrer a un suport que abasti major superfície que la pròpia base de l'aquari, amb la finalitat de distribuir les càrregues, i prescindint de cap moble que incrementi el pes.


Per si us serveix aquesta és la informació que he trobat en Internet sobre el pes dels aquaris de grans dimensions:

PES DEL TANC

Si teniu més informació referent a això agrairia me l'enviéssiu al correu electrònic:  carlos@acuariopeces.com

La meva preocupació quan vaig construir l'aquari de 300 litres, sobre la resistència dels forjats si observem la fase de construcció de qualsevol habitatge de plantes de pisos, és habitual veure la gran quantitat de material, rajoles, ciment, etc. acumulada en cada planta per al seu posterior ús, materials de sobres més pesats que qualsevol aquari considerat normal entre cometes, 200, 300 a 600, 700 litres, encara que més litres demanaria una consulta tècnica a un arquitecte.

EL MEU SISTEMA DE FILTRAT I CONTROL DE L'AIGUA

Un filtre interior sec-humit aquaplus, un filtre exterior tipus de bombona de 600 l/hora i un altre exterior sec-humit de buidatge i omplert alternatiu col·locats sota l'aquari, aquest últim disposa d'un flotador que controla l'evaporació i el funcionament de la bomba de 1200 l/hora (600 l/hora reals per l'altura), la baixada d'aigua al filtre a través d'un diposit de vidre estret de la mateixa alçada que l'aquari adossat a un lateral, unit per un sifó de PVC amb la part horitzontal de metacrilat transparent per a veure el correcte encebament.

Aquest diposit adossat conté els escalfadors, les sondes de conductividad, PH i temperatura, un conjunt de vidres encolats amb silicona completen el circuit que deu recórrer l'aigua de baixada cap al filtre, sense produir turbulències ni soroll.

L'equip de refrigeració està separat a l'exterior en una terrassa per a evitar el soroll i la calor produïda pel compressor, una bomba de 300 l/hora (75 l/hora reals per la longitud del tub i estretor del serpentí del refrigerador), mou l'aigua de refrigeració.

Contingut per cortesia de:
Acuariopeces.comPàgina PrincipalArticles MascotesArticles PeixosSecció Peixos
Copyright © AmiMascota.com, Tots els drets reservats.