Mascotes

En castellano
En català

Anatomia dels peixos

Libros de peces, acuarios, acuariofilia


PECES DE ACUARIO

Peces de acuario
 

50 CONSEJOS DE ORO PARA TU ACUARIO

50 consejos de oro para tu acuario


ACUARIOS PEQUEÑOS SENCILLOS Y FASCINANTES

Acuarios pequeños, sencillos y fascinantes
 

EL NUEVO LIBRO DE LAS ENFERMEDADES DE LOS PECES

El nuevo libro de las enfermedades de los peces

El cos del peix és típic i fusiform: amb el qual tracta d'oferir la mínima resistència a l'avançar en l'aigua. La majoria dels peixos primitius tenien ja aquesta forma. Els peixos actuals ofereixen molt diverses modificacions d'aquesta forma comuna d'acord amb el seu hàbitat i forma de vida respectiva. Els peixos de cos aplanat els permet enganxar-se del tot al fons: camuflatge de protecció i de vigilància alhora. Els seus músculs longitudinals, molt desenvolupats, proporcionen una natació lenta però molt persistent. D'aquesta manera s'adapta la forma dels peixos a les exigències del mitjà i de la seva manera de vida. Els peixos avancen mitjançant un moviment que s'inicia en el terç anterior del tronc, per a continuar sense interrupció fins l'aleta cabal. Aquests moviments es fonen entre si de tal forma que en moltes espècies s'inicia la nova ondulació abans que la precedent hagi arribat a l'extrem de la cua. Aquest moviment es fa ingràvid gràcies a l'ajustament gasós de la bufeta natatoria, que manté al peix en un equilibri tal que pot suspendre's en l'aigua sense cap moviment: tota la seva força muscular es destina a la pura propulsió

No totes les espècies de peixos tenen bufeta natatoria.

LES ALETES

Els peixos les necessiten per a impulsar-se, guiar-se i frenar el seu moviment cap endavant. Les hi ha parells i imparells, és a dir, d'un tipus d'aleta té dues i d'un altre una sola. Les aletes parells es relacionen més o menys directament amb la resta del seu esquelet. Les aletes són plecs epitelials armats sobre radis durs o segments. Els durs, com els de la primera aleta dorsal de la perca, són realment rígids i es denominen espinosos. Els segments, a més de flexibles, es ramifiquen més o menys prop de la vora de l'aleta, i es denominen radis tous. Les aletes poden moure's des del tronc: tenen en la base dos grups de músculs que li permeten al peix plegar-les, desplegar-les i utilitzar-les per a guiar-se i fer diversos moviments. Són imparells la dorsal, la cabal i l'anal; parells les pèlviques i les pectorals La posició de les parells pot ser molt diferent, segons el grup ictiològic, sobretot les pèlviques, ja desplaçades cap a endarrere (posició abdominal) o bé cap a davant (toràcica o fins i tot iugular). Algunes espècies manquen d'aletes pèlviques.

La ictiologia, ciència dels peixos, acudeix a la disposició de les aletes en el cos del peix com important caràcter diferenciador. I reuneix en la fórmula radial el nombre i estructura de les aletes de cada espècie de peix.

PELL I ESCAMES

La pell dels peixos es compon de dues capes: l'exterior o epidermis i la interior, dermis o cutis. L'epidermis excreta una mocositat que redueix la resistència per fricció de l'aigua i constitueix una protecció contra els paràsits. L'epidermis d'algunes espècies forma substàncies dures, com els denticles cutànis.

Entre la capa exterior i la interior estan les escates, inserides en la dermis. No tots els peixos tenen escates.

Les escates creixen juntament amb el seu portador. Per això es pot “llegir” l'edat dels peixos pels anells de les escates, de manera similar als anells dels arbres. El nombre d'escates d'una fila longitudinal i transversa és diferent en cada espècie de peix, d'aquí s'extreu l'anomenada “fórmula de retrocalcul” que pot ajudar a la identificació científica de l'espècie. La fórmula informa sobre el nombre d'escates que hi ha en el sentit longitudinal de la línia lateral i de les quals hi ha entre aquesta i el començament de l'aleta dorsal, o bé entre ella i la vora inferior del ventre.

80 – 90 ___8 – 10 ___
          17 – 20

En aquest cas, la fórmula de la perca indica que aquesta espècie pot tenir de 80 a 98 escates seguint la línia lateral; d'ella al dors de 8 a 10 i de la línia lateral fins el ventre 17 a 20.

COLOR

Hi ha sobre tota la pell del peix una infinitat de cromatòfors, cèl·lules cromàtiques que determinen el seu color. Cada cèl·lula conté sempre un sol color. La coloració del peix es produeix per la interacció d'aquestes cèl·lules. Es produeix un canvi de color quan s'estén o contreus els diferents pigments de les cèl·lules. També un canvi de la intensitat de la llum influeix en aquests processos, pel que alguns peixos poden adaptar la seva coloració a les diferències de la lluminositat i de l'entorn.

L'ESQUELET

Els peixos, ossis, com tots els vertebrats, posseeixen un esquelet que li dóna forma i solidesa al cos. El del peix inclou un eix dorsal, el crani i les extremitats. La base d'aquest eix, el component rígid del qual és la columna vertebral, és el cordó dorsal entorn del que s'ha desenvolupat aquella. En els vertebrats adults s'ha reduït a un element vestigial dintre del conjunt de la columna vertebral.

La columna vertebral es compon d'un nombre variable de vèrtebres unides entre si. Les vértebras presenten sobre el centre un orifici pel qual passa el sistema nerviós central, la medul·la espinal. Sobre la cavitat ventral presenten les vèrtebres sota uns apòfisis espinosos dobles en els quals s'insereixen les costelles.

El crani del peix consta de molts ossets. L'esquelet de les extremitats està compost per les aletes; el de les imparells està unit directament a la columna vertebral i sostingut per ella. Les aletes parells (pectorals i pèlviques), en canvi, posseeixen la seva pròpia estructura esqueletal de suport, tancat en els músculs del tronc, i només estan unides d'una manera solta amb l'esquelet central.

LA MUSCULATURA

Ocupa la major part del cos del peix. La dels costats del tronc serveix per a la locomoció, s'empra al màxim i està molt desenvolupada. S'estén des del clatell fins l'arrel de l'aleta cabal i forma dos feixos iguals situats a ambdós costats de la columna vertebral. Els músculs es componen de nombrosos segments successius units entre si sense sutura, com en paquets. De la musculatura del tronc s'ha desenvolupat també la de les aletes; es compon de dos músculs principals que produeixen l'extensió i contracció de les mateixes.

FORMES DE LA BOCA

La distinta posició dels maxilars fa que la boca sigui terminal, súpera o ínfera. Quan ambdós són iguals la boca és terminal. Quan sobresurt la mandíbula boca és súpera, i quan ho fa el maxilar la boca és ínfera.

Alguns parlen de peixos “pacífics” i altres “rapaços”. Els pacífics mengen sobretot animals petits: insectes crustacis, lamelibranquis, mol·luscs i cucs i també plantes. Els rapaços mengen gairebé exclusivament altres peixos incloent exemplars menors de la seva espècie i altres animals aquàtics. No és rar que devorin fins i tot la seva mateixa descendència. La forma de la boca reflecteix les diferències de costums dels peixos rapaços i pacífics. Els maxilars de molts peixos ossis estan dotats de dents, uns els tenen tupids que semblen un raspall i d'uns altres estan tan desenvolupats que podríem parlar ullals. Pel nombre i disposició d'aquestes dents, que poden canviar diverses vegades durant la vida d'un peix, es poden identificar sense error les distintes espècies.

Hi ha espècies especialitzats en microorganismes aquàtics que han desenvolupat un dispositiu idoni per a recollir plancton en quantitat. Ho fan mitjançant les branquispines, situades en els arcs branquials de tots els peixos al costat oposat de les laminilles. Funcionen com una veritable nansa filtradora que deixa escórrer l'aigua. Algunes espècies són especialistes a filtrar plancton mitjançant aquestes autèntiques nanses naturals.

Bibliografia: "Peces de agua dulce"
(Dr. Fritz Terofal)
Guías de Naturaleza BlumePàgina PrincipalArticles MascotesArticles PeixosSecció Peixos
Copyright © AmiMascota.com, Tots els drets reservats.