Mascotes

En castellano
En català

Primers Auxilis

Autor: Samuel Rodríguez Alcázar

Contingut per cortesia de:
Cleótidos, el paraíso canino

Mai saps que pot passar durant el passeig o mentre fem exercici amb el nostre gos, les lesions o ferides poden estar al tombar la cantonada per això és necessari tenir alguns coneixements bàsics de que fer si qualsevol cosa li ocorre al nostre gos. En el següent article detallaré completament com realitzar Primers Auxilis o Cures d'Emergència en el nostre gos.

El Torniquet

Si el nostre gos està ferit i sagna profusament a causa de un tall o una mossegada d'un altre gos és important procedir a col·locar-li un morrió ja que el dolor pot portar-lo ha mossegar-nos.

Si l'Hemorràgia és lleugera deu aplicar-se una gasa o per contra un drap net sobre la ferida i pressionar amb força per a fer que la sang coaguli.

Si per contra es tracta d'una Hemorràgia important i la sang és de color vermell clar a nivell de les potes, cal comprimir l'artèria braquial en les anteriors i la femoral en les posteriors.

Si una vena està afectada, la sang tindrà un color vermell fosc. En aquest cas es deu col·locar un torniquet a 5 centímetres de la ferida cap a l'extremitat del membre al mateix temps que s'ha de fer un nus per on pugui passar un llapis o un pal per a estrènyer-lo fins que la sang deixi de fluir (veure les fotos de dalt).

Enbenat de diferents parts del cos

L'enbenat del Cap i el Coll la bena en forma de "vuit" (8) que passa entorn de les orelles del gos resisteix molt bé els intents que el gos segurament farà per a llevar-se-la. En el cas que el gos hagi estat operat o guarit d'una ferida recentment pel seu veterinari se li passarà a col·locar un Collet de Plàstic o de Cartró que impedeix que el gos es grati, al collet també se l'anomena "Campana".

 

Aquí podem apreciar l'enbenat de la Pota, en aquest cas perquè les benes se sostinguin caldrà cobrir amb esparadrap elàstic àmpliament el pit o per contra on s'hagi finalitzat l'enbenat. És important que per a subjectar-lo perfectament es passi la bena novament en forma de "vuit" (8) entorn del Tórax.

Aquí es pot veure l'enbenat del Cos, és important que no estigui massa atapeït perquè així el gos pugui respirar amb normalitat devem enrrotllar la bena entorn del cos i cobrir-la amb una bena elàstica ampla perquè se subjecti en el seu lloc correcte. És important fixar-la a cada costat amb abundant esparadrap.

Dono per finalitzat aquest petit manual de Primers Auxilis, no sense abans de dir que les fotos aquí observades no són més que orientatives per tant és important que us acureu un poc a l'hora de realitzar-li un enbenat o un torniquet al vostre gos amb abundant bena i esparadrap. Finalment us aviso que per a realitzar el torniquet s'ha de disposar d'una cinta, mai utilitzeu una corda o el cordó de la vostra sabatilla a menys que sigui en forma de cinta, és a dir que sigui ample. Encara que en les fotos es vegi al gos sense morrió cal dir que durant una lesió o una ferida de debò, se li deurà posar per a així evitar que ens mossegui.

Contingut per cortesia de:
Cleótidos, el paraíso canino
Pàgina PrincipalArticles MascotesArticles GossosSecció Gossos
Copyright © AmiMascota.com, Tots els drets reservats.