Mascotes

En castellano
En català

L'envelliment cerebral caní

Contingut per cortesia de: Vetpunta

Resum: El 50% dels gossos de vuit o més anys d'edat pateixen un o més canvis de comportament relacionats amb l'envelliment cerebral.

Com ocorre amb els éssers humans, el teixit cerebral dels gossos és especialment vulnerable a l'atac dels radicals lliures a causa del seu alt contingut en lípids i a la seva elevada demanda d'oxigen. A mesura que el cervell envelleix, l'important dany neuronal i la pèrdua o la disminució de teixit cerebral que es produeixen, podrien estar associats amb l'augment en la producció dels radicals lliures.

El cervell té una capacitat de reparació limitada i no pot generar neurones noves per a reposar les que estan danyades. Per això, amb el pas del temps, el dany oxidatiu produït pels radicals lliures tòxics, duu a la reducció de la funció cerebral i pot manifestar-se a través de canvis del comportament habitual. Estudis recents demostren que els canvis del comportament, presents en el 720 dels gossos de set o més anys d'edat, es deuen a l'envelliment cerebral prematur.

 • El 50% dels gossos de vuit o més anys d'edat pateixen un o més d'aquests canvis de comportament relacionats amb l'envelliment cerebral
 • Solament el 12% dels amos dels gossos informen al seu veterinari sobre aquests signes
 • Aquests no són signes del procés normal d'envelliment i es poden combatre

 

COM RECONÈIXER EL PROBLEMA

Els símptomes d'envelliment cerebral, també anomenat “alzheimer caní” poden ser difícils de diagnosticar durant una consulta rutinària; aquests signes poden ser poc perceptibles però avancen i, lamentablement, sovint són ignorats o acceptats pels amos dels gossos com part natural del procés d'envelliment. Hill’s ha descobert que aquests símptomes es poden controlar a través del tractament nutricional. És tan simple com assolir que el propietari estigui atent als mateixos i que els comenti amb el seu veterinari.

Si el seu gos té 7 o més anys d'edat i manifesta un o més dels següents canvis característics del comportament, podria patir “Envelliment Cerebral Caní”:

 • Desorientació

 • Disminució de la Interacció

 • Alteracions del patró del Son

 • Perdua dels hàbits Higiènics

Vigili els signes d'alteracions del comportament en el seu gos.

Utilitze la següent llista per a identificar els signes

Desorientació

 • Li costa moure's per la casa
 • Sembla perdut en llocs amb els que està familiaritzat;
 • No reconeix a la familia ni els hàbits diaris
 • Disminueix la seva capacitat d'alerta i camina sense rumb fix
 • Es queda mirant a la paret o al buit

Interacciona menys

 • No saluda de forma efusiva als membres de la familia
 • No està interesat en que el saludin
 • Ja no reclama atenció
 • Pasa menys temps jugant amb els membres de la familia o amb altres gossos
 • No respon quan se li incita

Alteracions en el patró del Son

 • Dorm més durant el dia i/o menys durant la nit
 • Diambula per la casa durant la nit
 • Lladra sense sentit durantla nit

Perdua dels hàbitos Higiènics

 • No demana per sortir al carrer
 • ‘Accidents’ freqüents a casa
 • Perdua del control d'esfinters

Si observa algun d'aquests signes, per favor, sol·liciti una visita per a consultar-lo amb l'equip de la seva clínica veterinària.

Els signes DISH són progressius segons s'avança en les diferents etapes de la malaltia. Apareixen de forma subtil i empitjoren gradualment manifestant-se cada vegada amb major claredat i constància. El gos pot acabar no responent quan es requereix la seva atenció i fins i tot no poder reconèixer als membres de la família.

COM AJUDAR A COMBATRE'L

Igual que en els éssers humans, el cervell dels gossos sofreix de dany oxidatiu lleu encara que continu i amb el pas del temps la seva funcionalitat disminueix. A mesura que la ciència descobreix noves formes per a controlar els efectes de l'envelliment del cervell humà, Hill’s Pet Nutrition ha desenvolupat un aliment únic i revolucionari que conté una combinació exclusiva d'antioxidants i cofactors nutricionals, incloent vitamines I i C, L-carnitina, àcid lipoïc i àcids grassos omega-3, que ajuden a combatre l'envelliment cerebral caní i els canvis del comportament relacionats amb l'edat: Prescription Diet Canine b/d.

Prescription Diet Canine b/d de Hill’s ajuda a contrarestar els danys produïts pels radicals lliures i a mantenir les funcions cerebrals normals. Nodreix el cervell del seu animal de companyia al mateix temps que aquest envelleix.

Estudis recents realitzats per Hill’s demostren que els gossos d'edat avançada alimentats durant 6 mesos amb Canine b/d, van experimentar una millora en la seva capacitat cognitiva de fins al 58% comparada amb la d'aquells que no van seguir la dieta. Els propietaris van informar que el 74% de gossos d'edat avançada van experimentar una disminució dels accidents a casa i el 61% va demostrar un augment en l'entusiasme al saludar als membres de la família. Aquests resultats demostren que no tots els símptomes de l'envelliment formen part del procés normal d'envelliment dels gossos, pel que es poden combatre a través del tractament nutricional.

El diagnòstic precoç i un adequat tractament nutricional dels mateixos, no solament millorarà la qualitat de vida de l'animal durant aquesta última etapa de la seva vida sinó que proporcionarà grans satisfaccions als seus propietaris.

Autor: Juan Carlos Gímenez
Director Tècnic de Hill’s Pet Nutrition España

Contingut per cortesia de:
Centro Veterinario PuntaPàgina PrincipalArticles MascotesArticles GossosSecció Gossos
Copyright © AmiMascota.com, Tots els drets reservats.