Mascotes

En castellano
En català

Les cures mèdiques del gos
Educar a un cadell també significa fer-li un seguiment mèdic. Presentem alguns consells per a actuar al menor indici d'anormalitat.


En les races petites, els canals llagrimals es tapen amb freqüència. ((c) Labat/Cogis)

DESCOBRIR ELS SÍMPTOMES

Prendre la temperatura

Utilitzar un termòmetre digital, untat amb greix, introduir-lo "profundament" en cas contrari la temperatura no és exacta. La temperatura normal és de 38,5 °c.

Mirar les mucoses

Tirar de la parpella inferior. Mucosa rosada: normal. Mucosa blanca o groga: anormal.

Palpar l´abdomen

Posar una mà a cada costat del ventre: no ha de fer-li mal.

Observar l'orina i la femta

Observar el color de l'orina. Recollir-la amb un cotó perquè l'analitzi el veterinari. Recollir la femta amb paper absorbent.

Indicis de deshidratació: els plecs de la pell

Agafar la pell del coll i després soltar-la. Si torna al seu lloc, el gos no està deshidratat. Si es mantenen els plecs, el gos està deshidratat; ha de donar-li de beure amb una xeringa.

COM RECONÈIXER A UN CADELL MALALT

- No menja.

- S'amaga.

- El seu pèl està espatllat.

- Beu més.

- Busca l'afecte de l'amo al mateix temps que es mostra irritable.
LA CURA DELS ULLS

Sigui el que sigui la raça, els cadells tenen una sensibilitat particular en els ulls, i aquests òrgans requereixen una atenció diària.

En les races petites, els canals lagrimales es tapen amb freqüència, el que té com a conseqüència un vessament de llàgrimes per l'extrem de l'ull, amb una decoloración dels pèls.

L´estructura i el funcionament de l´ull

La còrnia és la primera estructura en contacte amb l'aire. Pot irritar-se, el que comporta una queratitis.

La conjuntiva és la mucosa que cobreix l'interior de les parpelles. La seva inflamació constituïx una conjuntivitis.

El cristal·lí, lentilla transparent, pot tornar-se opac i provocar una cataracta.

El iris dóna color a l'ull.

La retina, part més profunda de l'ull, és l'estructura sobre la qual es formen les imatges.

Els canals llagrimals parteixen de l'extrem de l'ull i descendeixen cap als orificis nasales.

Hi ha una tercera parpella.

Les cures que es poden proporcionar són externes, i només afectaran, per tant, a les estructures següents: còrnia, conjuntiva i angle dels ulls.

La neteja

Els productes que han d'utilitzar-se són només locions oculars netejadores específiques per a gossos, o bé sèrum fisiològic (en dosis úniques, que poden transportar-se i es conserven molt bé).

Per a evitar llagrimals cal netejar l'ull tots els dies amb una comprimida xopa en un antisèptic ocular i no un cotó, que deixa filaments en les pestanyes.

En cas d'infecció del tipus conjuntivitis, és necessari fer una neteja abans d'aplicar un tractament. No cal oblidar utilitzar una comprimida diferent per a cada ull.

L'acció del principi actiu d'un medicament s'accentuarà amb la neteja prèvia. Abocar coliri de cura en un ull brut disminuïx enormement l'eficàcia del tractament.

Per a la higiene regular dels ulls de l'animal s'aconsella utilitzar un producte concebut per a ell, d'aquesta forma no es corren riscos d'irritació.

El que s'ha de saber: Per a netejar un ull, comenci en l'angle intern i vagi cap a l'angle extern, per a evitar dur fins a l'ull la brutícia.

LA CURA DE LES OÏDES

És important conèixer les accions precises i adequades per a netejar les oïdes amb la finalitat de no provocar infeccions.

L'estructura de l´oïda

El conducte auditiu té forma de colze: saber-lo ens permetrà realitzar la neteja de l'oïda del nostre gos sense fer-li mal.

La neteja de l´oïda

És inútil netejar les oïdes tots els dies. Les cures profundes poden fer-se una vegada a la setmana. En canvi, es pot netejar l'exterior de l'orella una vegada al dia en el cas de gossos amb orelles caigudes. Això permet comprovar que no s'hagi quedat cap herba entre el pèl.

Cal utilitzar un producte especific per a gossos, en forma de loció auricular. El flascó sol dur amb si una contera flexible que ha de ser introduïda amb cura en l'oïda. Als gossos d'orelles caigudes cal sostenir-se-les cap amunt, en vertical.

S'ha d'exercir una lleugera pressió en el flascó; després cal donar un massatge en la base de l'oïda perquè el producte entre i dissolgui les impureses localitzades en el fons del conducte.

A continuació, ha d'agafar-se un tros de cotó amb la punta del dit i retirar les restes de producte.

L'animal no ha de sentir cap dolor i el cotó ha de quedar bastant net.

Si no és així, és que hi ha una afecció auricular. Les cures regulars permetran detectar-la ràpidament.

El que s´ha de saber: No usi un bastonet de cotó; amb ell s'empenyen les impureses fins al fons del conducte auditiu en lloc d'eliminar-les.
 LA CURA DE LES DENTS

L´estructura d´una dent

La dent està situat en un "forat" denominat alvèol. Igual que les nostres, l'interior de la dent està constituït per la polpa, que, infectada, comporta una pulpitis. La polpa està recoberta per dentina i esmalt. La part interna és l'arrel, i la part externa és la corona. Totes les tècniques humanes poden utilitzar-se amb el gos, ja que les estructures són idèntiques.

El creixement de les dents

Hi ha una dentadura de llet (dentadura de l'animal jove) que deixa el seu lloc de seguida a la dentadura de l'adult. Únicament haurà dues denticions. Una dent adult que cau, per tant, no tornarà a sortir.

El cadell té tendència a empassar-se les dents de llet que se li cauen, pel que no solen trobar-se. Els primers incisius, així com els canins, apareixen entre les 2 i les 3 setmanes. A les 4 setmanes, la dentició de llet finalitza, amb excepció de l'últim molar; es completa a les 6 setmanes.

Als 4 mesos apareixen els canins adults, i als 5 mesos sorgeixen els ullals adults. La dentició s'acaba entre els 6 i els 7 mesos.

Quan surten les dents, pot tenir lloc una gingivitis. Llavors pot aparèixer un rivet vermell per sobre de les genives. El gos pot salivar i rosegar. Se li haurà de donar una alimentació "tendra" per a evitar els dolors produïts per la masticació. Se li pot aplicar una solució calmant o un glaçó de gel.

La neteja de les dents

Cal utilitzar productes dentífrics específics per a gossos, no els mateixos que utilitzem nosaltres.

El producte més freqüent és una pasta que s'aplica amb un didal.

També hi ha comprimits.

Cal acostumar al cadell des de petit perquè accepti la neteja de les dents:

- mantingui el cap del gos posant la mà sobre el seu coll;

- llisqui el raspall de dents per un dels costats de la mandíbula (si es fa de front, rosegarà el raspall);

- no posi massa dentífric (en cas contrari, salivarà).

Una neteja regular permet retardar l'aparició del sarro.

LES CURES PREVENTIVES: VACUNAR I APLICAR VERMICIDAS

Les vacunes: CHLRP

Cal vacunar de CDCVH-CL-CP als 2 mesos, i després es repetirà la vacunació als 3 mesos i a l'any.

El "moquilo" caní comporta símptomes digestius, nerviosos o respiratoris. I en ocasions queden seqüeles en forma d'atacs de epilepsia.

L'hepatitis vírica canina provoca febre, gastroenteritis i un augment dels ganglis.

La leptospirosis presenta dues formes. La primera comporta una gastroenteritis hemorrágica, i la segona, una ictericia (l'animal es posa groc). El parvovirus és una gastroenteritis.

La ràbia és una afecció greu però poc freqüent, que comporta una encefalitis i problemes de comportament, així com una salivació excessiva.

La vacunació contra la ràbia és obligatòria en determinades circumstàncies (campings, viatges a l'estranger, caça, exposició, zones contaminades...).

També es pot vacunar al gos contra la tos de les gosseres. Aquesta vacuna se sol posar en llocs de cria.

Significat de les abreviatures

CD = "Moquillo" caní
CVH = Hepatitis vírica
CL = Leptospirosis
CP = Parvovirus o gastroenteritis
R = Ràbia

L´aplicació de vermicides

L'aplicació de vermicidas a un cadell comença molt d'hora, amb el criador. La primera presa de vermicida es fa entre els dotze i els quinze dies després del naixement, amb un vermicida que es pren tres dies seguits. El millor és que el veterinari, unes tres setmanes després, introdueixi una injecció sota la pell.

Quan ja estiguin amb els seus amos, els cadells han de rebre un vermicida als 2 mesos, i després una vegada al mes fins als 8 mesos; a partir d'aquest moment, una vegada a l'any. L'aplicació de vermicidas pot fer-se 2 vegades a l'any si el gos està en contacte amb un nen de poca edat, ja que existeix el risc de contagi. La femella gestant ha de rebre un vermicida deu dies abans i deu dies després del part. Així mateix, cal aplicar-li vermicidas una setmana abans de la munta.

En el cas de tenia, cal combinar el vermicida amb un tractament antiparasitari perquè sigui totalment eficaç.

Cap tenir en compte que un tractament contra els cucs té únicament un efecte puntual: mata els cucs presents en l'organisme, però no constituïx una prevenció per a futures aparicions de cucs, ja que no és una vacuna.

Els vermicides existeixen en forma de comprimits, de pasta oral presentada en una xeringa bucal, de líquid o fins i tot en forma injectable.

Alguns es donen en una dosi única, però uns altres requereixen un tractament d'alguns dies consecutius.


Bibliografía: "La educación del cachorro"
(Valeria Rossi)
Ed. de VecchiPàgina PrincipalArticles MascotesArticles GossosSecció Gossos
Copyright © AmiMascota.com, Tots els drets reservats.