Amimascota

 

Fitxes de peixos

Fitxes de peixos

Tetra Neó

tetra neó

Mida: 3 a 4 cm. ocasionalment 5 cm.

Colors: tres colors bàsics, molt vius i brillants, el vermell, el blau (color neó amb els reflexos de la llum) i l'argent.

Temperatura: 22 a 26 ºC

PH: 6,5-7/GH:5-12

El Tetra neó és un peix sociable amb els altres peixos de l'acuari. Destaca quan esta en grup, el número mínim deberia ser de 6 exemplars. No convé posar aquesta especie en un acuari amb peixos grans doncs podria ésser devorat. L'acuari ha de tenir, a ser possible, un substrat de color fosc i hi ha d'haver abundant vegetació.


 

Guppy

guppys

Mida: Mascle màxim 3,5 cm. a 6 cm, Femella màxim 6 cm. a 8 cm.

Colors: blau, platejat, vermell, marró i negre. Les femelles són menys vistoses que els mascles.

Temperatura: 22 a 24 ºC

PH: 7,0-8,0 ideal: 7,3

El guppy és un peix pacífic de caràcter molt tranquil, recomanat per a aquaris comunitaris. Es reprodueix amb facilitat. L'aquari recomanat és de 40 litres o més, assignant uns 7 litres d'aigua aprox. per peix. Els canvis d'aigua freqüents són molt recomanables. El sistema de filtrat ha de ser potent però no crear corrents.


 

Peix ventosa

peix ventosa

Mida: fins els 13 cm.

Temperatura: 26 ºC

PH: 6,5-7,5 / GH: 15-20

Espècie fàcil de mantenir i d'activitat nocturna és pacífic de jove i agressiu i territorial d'adult. Alimentació omnivora consumint gran quantitat d'algues. No solament neteja el fons o els vidres, sinó també les fulles, roques, decoració.