Mascotes

En castellano
En català

Inici > Ocells > Articles d'ocells > Material de nidificació

Condicions per a la cria (part II)
Material de nidificació Agapornis

Libros de pájaros

El gènere Agapornis presenta un caràcter molt inhabitual, tot i que de cap manera únic, entre els lloros i això en el sentit que els seus membres construïxen nius en contraposició a l'hàbit de dipositar els ous sobre el sòl nu de la càmera de nidificació. A tal fi transporten el material necessari, ja sigui aprisionat sota les ales o entre les plomes del llom. Herba seca, branquetes, fulles i altres elements similars vénen a afegir-se a la fusta que ha estat arrencada de la part interna de la caixa de nidificació. Per tal motiu resulta essencial el que proporcionem material adequat perquè puguin utilitzar-lo durant l'època de cria, i una capa de torba els facilita un bon començament. El que ha estat provat amb èxit és dipositar en l'interior de la caixa de nidificació una galleda de suro que s'ajusti exactament a les seves dimensions.

Els inseparables l'excaven i creen un niu que respon a la dimensió preferida per ells, la qual sovint és bastant menor que l'espai que nosaltres els havíem proporcionat doncs els agrada en el sentit de seguretat la que un niu de menors dimensions els proporciona.

HUMITAT

La humitat relativa dintre de la caixa de nidificació es creu que exerceix un efecte considerable sobre la viabilitat dels ous, i donades les condicions tropicals que la majoria d'espècies viuen, generalment ocorre que el nivell d'aquesta humitat és excessivament baix en la majoria de països excepte a Àfrica. Durant els períodes calorosos resulta convenient espolsegar amb aigua lleugerament la part externa de la caixa de nidificació i també assegurar-se que els adults conten amb els mitjans apropiats per a donar-se un bon bany ja que així regressaran d'ell amb el seu plomatge encara humit. Aquestes mesures, com és obvi, contribuiran a augmentar el nivell necessari d'humitat en el niu. Un poc d'escorça en l'aigua resultarà així mateix d'ajuda ja que els ocells la utilitzaran com material de nidificació. Si vam portar a terme les labors de cria en l'interior d'un local llavors a més d'espolsegar les caixes de nidificació se suggereix que col·loquem un parell de galledes d'aigua en el local (degudament recobertes amb una tela metàl·lica) ja que contribuiran a augmentar el nivell d'humitat en els dies calorosos.

Amb tot procedeix assenyalar que no convé exagerar en aquest punt doncs tampoc resulta desitjable un excés d'humitat ja que en tal cas als ous no els resultarà possible perdre aigua per evaporació i els pollets poden morir ofegats dintre de l'ou. La humitat és factor que encara es troba molt lluny de ser comprès en avicultura però el nostre coneixement d'ella anirà en augment a mesura que un major nombre de criadors estudiïn aquest problema i efectuïn anotacions dels resultats obtinguts. Per aquest motiu, disposar d'un higròmetre ens serà d'utilitat per a poder anotar les humitats relatives.

Bibliografía: Agapornis (los inseparables)
cuidados, crianza, variedades
Kenny Le Breton
Ed. Hispano Europea S.A.

JUEGOS GRATIS

Pàgina PrincipalArticles MascotesArticles OcellsSecció Ocells
Copyright © AmiMascota.com, Tots els drets reservats.