Mascotes

En castellano
En català

Muntatge d'aquaris d'aigua dolça

Libros de peces, acuarios, acuariofilia


PECES DE ACUARIO

Peces de acuario
 

50 CONSEJOS DE ORO PARA TU ACUARIO

50 consejos de oro para tu acuario


ACUARIOS PEQUEÑOS SENCILLOS Y FASCINANTES

Acuarios pequeños, sencillos y fascinantes
 

EL NUEVO LIBRO DE LAS ENFERMEDADES DE LOS PECES

El nuevo libro de las enfermedades de los peces

Abans de començar a instal·lar l'aquari, procuri's l'espai suficient per a treballar còmodament i asseguri's que té tot el material necessari. Revisi la llista de passos que ha de seguir amb el seu ajudant i procedeixi lenta i curosament: és molt millor fer les coses bé a la primera que tornar més tard per a rectificar un error.

INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIP I LA DECORACIÓ

1. Col·loqui el suport i asseguri's que estigui a l'altura adequada i estable. Introdueixi en ell el tauló de la base i les làmines de poliestiré i, a continuació, posi damunt el tanc; demani ajuda en cas que aquest sigui massa pesat. Comprovi que el tanc estigui anivellat i que no es trontolli. Renti'l per dintre amb aigua calenta ben neta i no utilitzi cap detergent. Una vegada que s'hagi assecat del tot, col·loqui en la base la placa del filtre sota el substrat amb el seu respectiu conducte en cas que pensi utilitzar aquest tipus de filtre.

 

2. Connecti el tub de l'aire al conducte elevat. Per a assolir una major eficàcia, connecti una pedra difusora al tub d'aire i col·loqui'l prop de la base del conducte (la bomba d'aire requerirà una major pressió). Si ho prefereix, col·loqui un generador elèctric en comptes del tub d'aire en l'extrem de l'altre conducte; retallí aquest darrer amb un ganivet ben afilat en cas que xoqui amb la campana de l'aquari.

3. Afegeixi una mica de substrat net (suficient una capa de 2,5 cm) abans de col·locar els elements de decoració més grans. Espargeixi la grava per tota la base del tanc. En cas que pensi tenir espècies que habiten en el fons o caven en el substrat, és preferible que afegeixi la grava després de col·locar els elements decoratius més destacats. Si col·loca les roques més grans directament sobre la placa situada sota el substrat o en la base mateixa de l'aquari, el risc que els peixos les soscavin es reduirà considerablement. En canvi, les pedres més lleugeres, la fusta i els tests es poden col·locar directament sobre la superfície del substrat una vegada que s'hagi afegit la resta del mateix; espargeixi una mica per damunt si ho creu convenient.

4. Col·loqui les roques de manera que quedin ben assentades. En cas que no utilitzi estructures ensamblades prèviament amb sellador de silicona, col·loqui en la base les pedres més aplatades; asseguri's que el conjunt quedi estable. Disposi les roques de manera que mai descansin contra els cristalls ni xoquin contra ells en cas d'ensorrada. Deixi espai suficient per a l'equip de l'aquari i, amb cura de no desplaçar les roques, col·loqui al voltant d'aquestes certa quantitat de substrat addicional fins a arribar a una profunditat de 4 cm. Tot seguit, allisi la superfície cap a la part del darrere de l'aquari.

5. Si pensa tenir fusta, col·loqui-la. Situï els trossos més grans estratègicament de manera que camuflin els cables del calentador, per exemple. També pot utilitzar com objectes decoratius tests de fang, senceres o a trossos, però mai en un aquari d'aigua dolça. Encara que no són prou robustes com per a suportar el pes de les roques, sí que serveixen per a elevar un tros de fusta o una gruta entre les roques (l'entrada deu quedar buida). Llevat que l'hagi tingut en remull prèviament, la fusta tendeix a surar, pel que potser haurà de sostenir-la un temps amb sedal lligat a alguna pedra, o bé encolada de forma dissimulada per la base amb un sellador de silicona i enterrar-la una mica entre el substrat.

6. Fixi amb unes ventoses el calentador o el termostat a un costat o en la part de darrere del tanc. Col·loqui'l una mica inclinat, mai vertical del tot, per a distribuir millor la calor, i tingui present que hi ha models submergibles i altres que no ho són i que necessiten que la part superior sobresurti de l'aigua. Si desitja col·locar plantes de plàstic, aquest és el moment.

7. Empleni el tanc amb aigua, que pot ser de l'aixeta, doncs ja haurà madurat per a quan s'introdueixin els peixos. Per a no remoure la grava, aboqui amb cura l'aigua sobre una roca o un plat situat sobre la superfície o, millor encara, amb un sifó des d'una galleda.

8. Si pensa utilitzar un filtre elèctric sota el substrat, accionat per una bomba d'aire, col·loqui una vàlvula sense tornada en el conducte de l'aire per a evitar que l'aigua retorni cap a la bomba. Posi ara els filtres interiors o exteriors; amb aquests últims, segueixi atentament les instruccions del fabricant. Instal·li la bomba d'aire i el termòmetre (exterior o interior). Doni el contacte i comprovi que tot funciona correctament. De vegades cal sacsejar una mica els filtres elèctrics per a eliminar les bosses d'aire que pugui haver en l'interior.

9. Esperi dos o tres dies abans de comprar i col·locar les plantes perquè així la temperatura de l'aigua s'estabilitzi: una immersió sobtada en aigua freda podria resultar fatal per a les plantes tropicals. Aprofiti aquest temps per a revisar tot l'equip i comprovar que el calentador o termostat proporciona la temperatura adequada. Resulta molt més fàcil canviar qualsevol element defectuós en aquest moment que una vegada s'hagin col·locat les plantes, que en general solen ser molt delicades.

Bibliografia: "Manual completo del acuario"
(Gina Sandford)
Ed. Leopold BlumePàgina PrincipalArticles MascotesArticles PeixosSecció Peixos
Copyright © AmiMascota.com, Tots els drets reservats.