Mascotes

En castellano
En català

Plantes d'aigua dolça

Libros de peces y acuarios


ENCICLOPEDIA DE LAS PLANTAS DE ACUARIO

Se trata de un exhaustivo estudio de las plantas de acuario, con consejos prácticos para su perfecto mantenimiento.
 

EL ACUARIO: DECORACION Y PLANTAS

Conozca todo lo necesario para construir un acuario atractivo a la vista y beneficioso para los peces que se van a alojar en él. Las plantas no son simples elementos decorativos; son organismos vivos, y necesitan cuidados.

EL ACUARIO FACIL

Este libro nos expone la fórmula más sencilla para tener éxito con los acuarios desde el primer día. Es una recopilación de experiencias y consejos prácticos que permitirán al acuarista esquivar los mayores escollos que se encuentran al iniciarse en esta apasionante afición.

TODO EL ACUARIO

Con más de 350 fotografías en color y 75 iustraciones, abarca todos los aspectos relacionados con el cuidado de los peces, desde la elección del acuario, la iluminación y los filtros, hasta la alimentación, el mantenimiento general, las enfermedades y la reproducción.

Sovint, les plantes queden relegades a un segon pla, quan en realitat ocupen un paper fonamental en el correcte funcionament de tot aquari.

No només permeten dotar al peix d'un entorn atractiu i segur, sinó que a més ajuden a eliminar els nocius nitrats, així com controlar el creixement de les algues no desitjades.

Per a assegurar l'èxit, triï sempre espècies aquàtiques que estiguin en un òptim estat de salut, sense fulles mortes ni descolorides. Igual que succeeix amb els peixos, les plantes han de ser compatibles amb les característiques específiques de cada aquari i contar amb la il·luminació adequada. Des d'ara mostrarem una sèrie de plantes de diversos colors, formes i grandàries, tant d'aigua dolça com salobre, de manera que pugui triar aquelles que millor s'adeqüin a les seves necessitats.

PLANTES AMB RIZOMES

Les Plantes amb rizomes del gènere Aponogeton gaudeixen d'una enorme popularitat entre els afeccionats, malgrat que rares vegades floreixen més enllà d'una estació. Els rizomes, prèviament humitejats, es poden plantar en el substrat, on tiraran tiges i arrels, encara que també es poden adquirir exemplars a arrelats, amb el que es garanteix la viabilitat de la planta.

Les espècies de Aponogeton creixen durant vuit mesos, al cap dels quals perden les fulles principals (que en algunes espècies arriben a tenir els 50 cm de longitud) fins a quedar reduïdes a una simple roseta basal. Arribat aquest moment, és convenient traslladar-les a un altre aquari més fred; passades vuit setmanes, retorni-les de nou al seu lloc original, on tornaran a créixer i, en alguns casos, fins i tot floriran. Existeix també la possibilitat de plantar llavors, i que aquestes germinin i creixin.

 

 

Aponogeton rigidiflorius
La forma de les fulles allargades de les plantes del gènere Aponogeton varia d'una espècie a una altra. Prefereixen aigua tova i una il·luminació bastant tènue. Mantingui neta l'aigua i eviti que les algues envaeixin les fulles.
 Barclaya longifolia
Aquesta atractiva espècie presenta dues varietats: una amb fulles de color verd oliva i una altra d'un vermell intens. Encara que ambdues necessiten una bona il·luminació per a florir, ho poden fer en l'aquari i propagar-se mitjançant llavors.

Altres plantes amb rizomes són les del gènere Barclaya i Nymphaea, membres totes elles de la família dels nenúfars.

Igual que amb les espècies de Aponogeton, es poden plantar els rizomes (prèviament humitejats) en el mateix aquari. Les fulles, molt tendres, constitueixen un mos deliciós per als caragols. Barclaya sp. Produeix una sèrie de fulles llanceolades de grans dimensions que el converteixen en un dels gèneres més populars. També floreix i es pot propagar a partir de llavors. Les espècies de Nymphaea conten amb una roseta basal. Retalli qualsevol prolongació que vagi cap a la superfície, excepte si desitja que floreixi. Es pot propagar per llavors o a partir de tiges separades del rizoma.

PLANTES FLOTANTS

Les plantes flotants resulten molt útils en un aquari, doncs proporcionen llocs on desouar i refugis per a les espècies més vulnerables, al mateix temps que suavitzen la incidència de la llum en el cas de peixos que prefereixen la penombra. No necessiten cap punt d'ancoratge amb el substrat per a créixer, sinó que simplement es limiten a surar en l'aigua. Algunes espècies, com la molsa de Java o la riccia, s'afermen a pedres o fragments de fusta, i fins i tot poden sobreviure fora de l'aigua. Per la seva banda, l'adaptable falguera de Sumatra és capaç de prosperar plantat en el substrat, fora de l'aigua o surant en ella. Una planta imprescindible en qualsevol aquari d'aigua freda és Ceratophyllum, les tiges allargades de la qual formen una densa mata just sota la superfície.

Pistia stratiotes
ENCIAM D'AIGUA

Aquesta planta té una característica forma d'enciam, amb les seves fulles amples i estructura radial. Posseeix unes arrels molt llargues que serveixen de recer i lloc de repòs a les criatures.

Salvinia auriculata
FALGUERA PAPALLONA

Les espècies Salvinia posseeixen unes fulles arrodonides i velloses que constitueixen una excel·lent protecció per als peixos. Necessiten llum molt intensa i han d'estar en una aigua de duresa mitja.

Aquestes espècies són resistents i a més requereixen unes cures mínimes: bona llum, canvis periòdics d'aigua i una bona circulació d'aquesta que impedeixi que creixin aixafades contra les parets de l'aquari. L'única cosa que ha de vigilar és que la transpiració de les plantes no es condensi en les fulles flotants, ja que aquestes podrien desenvolupar podridures; si a més la il·luminació és molt forta, corren també el risc de cremar-se.

Una de les espècies més conegudes entre els afeccionats a l'aquariofilia és la invasiva Lemna, una planta flotant que creix sense control i pot arribar a bloquejar els sistemes de filtració. A més, s'enganxa fàcilment a l'aquari (xarxes, mans), amb el perill que això comporta de traslladar-la involuntàriament a altres aquaris, el que s'ha d'evitar a totes costa, a no ser, és clar, que es tingui un ciprínit de grans dimensions que s'alimenti d'ella.

PLANTES AMB ARRELS

Les plantes amb arrel creixen vigorosament i no triguen en tornar-se un dels principals punts focals d'atenció de qualsevol aquari. Situï-les a consciència, ja que una vegada arrelades és possible canviar-les de lloc sense alterar negativament a la resta de l'aquari.

Aquest tipus de plantes es conreen en vivers especialitzats i es venen en unes petites cistelles de plàstic foradades. AL plantar-les, cal enterrar la cistella a la grava, encara que sempre existeix el risc que s'acabi veient si algun peix furga en les proximitats. Si la planta va en un altre recipient que no sigui aquesta cistella, retiri'l i planti-la directament en el substrat; en cas contrari pot causar irritació en els peixos. En cas que vagin diversos exemplars en una mateixa cistella, separi'ls perquè, d'aquesta manera, disposin de més espai a l'hora de créixer.

Anubias nana

Les espècies del gènere Anubias són ideals per a cobrir la part del darrere de l'aquari. Lligui-les a roques o fragments de fusta amb fil de pescar, vigilant que aquest últim no danyi els rizomes. Necessita una llum tènue.

Cryptocoryne wendtii

Cruptocoryne, igual que Vallisneria, creix sense problemes en un aquari, però, a diferència d'aquesta última, creix més a poc a poc i és més fàcil de controlar. Aclareixi les mates de forma periòdica per a facilitar el creixement. Prefereix l'aigua tova i una llum moderada.

Com a conseqüència del trasplantament algunes fulles poden caure però la planta no trigarà en recuperar-se i créixer de nou vigorosament. Una vegada arrelada, alimenti-la cada tres o quatre mesos amb unes tabletes fertilitzants especials per a l'aquari i altres aliments per a plantes aquàtiques. No dubti a retallar algunes arrels amb la finalitat de controlar el creixement d'un exemplar massa vigorós.

 
Echinodorus paniculatus
ESPASA DE L'AMAZONES

Les arrels d'una planta espasa de l'Amazones poden cobrir del tot la base d'un aquari de 60x30x30 cm. Aquesta espècie de grans dimensions resulta ideal com planta de port destacat, igual que la resta d'espècies de planta espasa de l'Amazones. Col·loqui-la en la part del darrere de l'aquari; necessita una bona il·luminació així com aigua tova.

 Vallisneria spiralis
VALLISNERIA

Aquesta planta de fulles allargades és invasiva: si no es controla, desenvoluparà brots rastrers que colonitzaran extenses zones de l'aquari. Prefereix una il·luminació intensa i aigua dura.

Algunes plantes, com la molsa de Java, Anubias nana i Bolbitis, posseeixen rizomes penjants dotats d'unes arrels molt fines amb les quals s'adhereixen a les roques o als fragments de fusta. Al no estar fixades en el substrat, no hi ha perill que els peixos les desarrelin amb la seva tendència de furgar i, a més, contribueixen a crear una il·lusió òptica de profunditat.

 
Echinodorus tenellus
ESPASA DE L'AMAZONES PIGMEA

Aquesta varietat nana de la planta espasa de l'Amazones resulta ideal per a un aquari petit o per a la part davantera d'un de dimensions normals. Requereix una bona il·luminació l'aigua ha de ser tova; sobreviu a temperatures tan baixes com 15ºC, i es propaga per brots rastrers.

 Microsoriun pteropus
FALGUERA DE JAVA

Les arrels allargades i "velloses" de la falguera de Java no penetren en el substrat sinó que afermen a la planta sobre roques o fragments de fusta. És de creixement lent i resistent, i necessita una il·luminació moderada.

ESQUEIXOS

Algunes de les plantes aquàtiques més versàtils es propaguen per mitjà d'esqueixos, que no són més que fragments de la part superior d'aquelles. Utilitzi'ls per a configurar la vegetació davantera de l'aquari (sempre que despunti les plantes periòdicament) o bé la del fons. Disposa d'una enorme varietat de formes i colors, pel que permet dissenyar conjunts de plantes en tons vius i amb grans contrastos.

En general, les espècies amb fulles verdes resulten més fàcils de conrear que les de color vermell. Les plantes de fulles fines, com Cabomba sp., requereixen una bona filtració que eviti que les fulles quedin embolicades per les fines partícules suspeses en l'aigua.

Planti els esqueixos per separat i de forma escalonada, de manera que totes les fulles, fins i tot les més baixes, rebin llum suficient. En cas de no ser així, la part inferior de la planta adquirirà un color marronòs, i acabarà morint i podrint-se. Contemplats des de la part davantera de l'aquari, els esqueixos han d'aparèixer com un sòlid mur vegetal. No caigui en la temptació de plantar-les en grups, ja que l'única cosa que assolirà és trencar alguna tija, que no trigarà en podrir-se, sobretot en el cas d'espècies tan tendres menjo Rotala macandra.

 
Bacopa Caroliniana

Igual que Ludwigia, en les espècies del gènere Bacopa les fulles carnoses es disposen en parelles a banda i banda de la tija. Creixen amb gran rapidesa, però necessiten molt bona il·luminació. Planti-les en la part del darrere com exemplars de port destacat.

 Cabomba Caroliniana
BACOPU

Gràcies a les seves fulles fines i velloses, les espècies de Cabomba resulten ideals per a emplenar un buit, encara que no sempre prosperen bé. Volen llum intensa i aigua tova. Asseguri una bona filtració per a evitar la proliferació de rebutjos i algues.

Moltes plantes creixen tant fora de l'aigua com sota ella. Lògicament, és millor prendre els esqueixos de les primeres, encara que la forma de les fulles pot diferir una mica de les segones. En el plantat en l'aquari, l'esqueix perdrà totes les seves fulles; deixi la tija nua i veurà com al cap d'unes setmanes brollen noves fulles en els rovells. En cas que els plançons creixin massa, despunti'ls i planti'ls com esqueixos; una vegada estiguin arrelats aquests últims, retiri les tiges llenyoses originals. Si la planta es fa massa gran, retalli-la fins a l'altura desitjada i replanti els extrems superiors; planti, al seu torn, els esqueixos basals en un altre aquari, on podran desenvolupar plançons laterals fins a formar noves plantes.

Els aquaris d'aigua freda i salobre requereixen, lògicament, plantes que resisteixin temperatures més baixes o cert grau de salinitat. Algunes espècies d'aigua dolça poden prosperar en aquestes condicions; comprovi'l abans de plantar-les. En el recuadro inferior de la pàgina següent es recullen algunes d'aquestes espècies.

 
Nomaphila stricta
ONOGRARIA GEGANT

Les grans fulles d'aquesta planta ofereixen un bon refugi a nombrosos peixos, alguns dels quals estaran temptats de rosegar-les. Proporcioni-li una il·luminació intensa i procuri que l'aigua sigui lleugerament dura.

  Rotala macandra
ROTALA ROSA

Aquesta planta de fulles toves ha de mantenir-se allunyada dels corrents intensos, ja que podria llastimà el seu delicat follatge. Proporcioni-li una bona il·luminació, imprescindible perquè conservi la seva característica coloració vermellosa.


PLANTES RECOMANADES

 Alternanthera rosaefolia
Ammania senegalensis
Ceratophyllum sp.
Egeria densa
Elodea canadensis
Heteranthera zosterifolia
Hygrophila polysperma (onograria)
Hygrophila salicifolia
Limnophila aquatica
Ludwigia mullertii
Ludwigia repens
Myriophyllum hippuroides
Synnema triflorum

Bibliografia: "Manual completo del acuario"
(Gina Sandford)
Ed. Leopold Blume

The professional company harmoniousjoy provides all the information on how to deal with stress.Pàgina PrincipalArticles MascotesArticles PeixosSecció Peixos
Copyright © AmiMascota.com, Tots els drets reservats.